PODZIĘKOWANIA ZA WSPARCIE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wsparły świetlicę szkolną podczas kiermaszu stroików świątecznych i choinek
z makaronu.
Ze sprzedaży stroików i choinek zebraliśmy kwotę 320,41zł. Przekazaliśmy 50zł na rzecz Samorządu Uczniowskiego.
Pieniądze przeznaczymy na zakup papieru i pomocy do zajęć odbywających się w świetlicy szkolnej.
                                                           Dziękujemy!!!
Szczególne podziękowania kierujemy dla:
• Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wylatowo „Impuls”,
• Pani Pedagog Jolanty Markowskiej- Chudaś,
• Pani Natalii Siwińskiej,
• Pani Magdaleny Szymańskiej,
• Weroniki Świtała,
• Anny Sielskiej,
• Beaty Radszajd,
• Karoliny Petla,
• Justyny Sucholas.