Podsumowanie szkolnego konkursu „Zbieramy nakrętki od butelek plastikowych”

Już po raz kolejny uczniowie wszystkich klas naszej szkoły brali udział w szkolnym konkursie „Zbieramy nakrętki od butelek plastikowych”. Celem konkursu było zwiększenie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska w miejscu zamieszkania oraz popularyzacja wiedzy na temat selektywnej zbiórki odpadów. Zadaniem uczniów było zebrać jak największą ilość plastikowych nakrętek, zakrętek, kapsli. Po upłynięciu terminu konkursu komisja zważyła nakrętki przyniesione do klas. Stwierdzoną ilość kilogramów podzieliła przez liczbę uczniów w poszczególnych klasach i przyznała klasom następujące miejsca:

  • I miejsce: klasa V
  • II miejsce: klasa III
  • III miejsce: klasa IIa
  • IV miejsce: klasa I i IV
  • V miejsce: klasa IIb
  • VI miejsce: klasa VI

Uczniowie otrzymali dyplomy i słodkie upominki ufundowane przez Radę Rodziców. Gratulujemy!