PODSUMOWANIE KONKURSU KASZTANOBRANIE- „ZBIERAMY KASZTANY”

Samorząd Uczniowski rozstrzygnął konkurs Kasztanobranie- „Zbieramy kasztany”.

Celem konkursu było:

– podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży;

– kształtowanie proekologicznych postaw i zachowań;

– poszerzenie wiedzy na temat zasad użycia kasztanów do celów farmaceutycznych.

Konkurs adresowany był do wszystkich uczniów klas I- VIII.

Udział w konkursie polegał na uzbieraniu przez poszczególne klasy, jak największej ilości/kilogramów kasztanów w przeliczeniu na jednego ucznia.

Po zważeniu kasztanów przyznano pierwsze, drugie i trzecie miejsce:

I miejsce- klasa II

II miejsce- klasa I

III miejsce- klasa III.

Gratulujemy!