Plan lekcji – klasa II

Numer lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. Edukacja wczesnoszkolna s.6 Edukacja wczesnoszkolna s.6 Edukacja wczesnoszkolna s.6 Edukacja wczesnoszkolna s.6 Edukacja wczesnoszkolna s.6
2. Edukacja wczesnoszkolna s.6 Edukacja wczesnoszkolna s.6 Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne Edukacja wczesnoszkolna s.6
3. Edukacja wczesnoszkolna s.6 Wychowanie fizyczne Edukacja wczesnoszkolna s.6 Edukacja wczesnoszkolna s.6 Edukacja wczesnoszkolna s.6
4. Edukacja wczesnoszkolna s.6 Religia s.6 Język angielski s.6 Edukacja wczesnoszkolna s.6 Religia s.6
5. Język angielski s.6 Edukacja informatyczna

gr.I, s.7

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne s.6 Edukacja informatyczna

gr.II, s.7

PLAN LEKCJI-