Informacja

 Ze sprzedaży stroików i kartek świątecznych zebraliśmy kwotę 408,30zł. Przekazaliśmy 50zł na rzecz Samorządu Uczniowskiego. Za kwotę 287,36zł zakupiliśmy papier …