Skład rady rodziców

Skład Rady Rodziców: Przewodnicząca: Natalia Gumulińska zastępca  przewodniczącej:  Agnieszka Kozińska sekretarz: Katarzyna Surma skarbnik: Wiesława Grabowska Skład Komisji Rewizyjnej Rady …