Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2015/2016

imię i nazwisko ucznia
klasa
rodzaj osiągnięcia
Aleksandra Heinich
VI
II miejsce w konkursie literackim „List do ojca”
Jakub Grabowski
IV
III miejsce w Gminnym Konkursie Recytatorskim „Rodzina Ojczyzna – wartości najwyższe”
Kaja Szpulecka
IV
I miejsce w Gminnym Konkursie Pieśni Patriotycznej
 Oliwia Grabowska, Dominika Filipiak, Ramona Jaskólska, Katarzyna Heinich, Anna Bartel, Amelia Borzymowska, Sara Kozak, Sara Skorupińska, Dominika Danielewicz oraz Aleksandra Heinich
IV-VI
III miejsce w powiatowych zawodach w mini piłkę siatkową
Kornelia Nowakowska
III
III miejsce w X Gminnym Konkursie „Ciche czytanie ze zrozumieniem”
Zuzanna Tabaczka
III
wyróżnienie w X Gminnym Konkursie „Ciche czytanie ze zrozumieniem”
        Mateusz Pietrzykowski
IV
II miejsce w XIV Powiatowym Konkursie Matematycznym – etap gminny
Zuzanna Wachowska
V
III miejsce w XIV Powiatowym Konkursie Matematycznym – etap gminny
Amelia Borzymowska, Sara Kozak i Alicja Leszczyńska
V
I miejsce IX Gminnym Konkurs „Ratujemy Życie”
Alicja Leszczyńska, Iwona Sucholas i Zuzanna Wachowska.
V
II miejsce w Gminnym Konkursie Czytelniczym „Z Mitologią na Ty”
Zuzanna Wachowska
V
I miejsce w Powiatowym Konkursie Historycznym o tematyce Zbrodni Katyńskiej
Zuzanna Wachowska i Dominik Lech
V
I miejsce – drużyna
w Powiatowym Konkursie Historycznym o tematyce Zbrodni Katyńskiej
Zuzanna Tabaczka
III
III miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym „Przygoda z Ortografią”
Kornelia Nowakowska
III
wyróżnienie w Gminnym Konkursie Ortograficznym „Przygoda z Ortografią”
Alicja Leszczyńska
V
III miejsce w turnieju „SŁOWO ŹRÓDŁEM INSPIRACJI”
Jakub Sosiński
III
wyróżnienie w Ekologicznym Ekoteście
Amelia Borzymowska, Sara Kozak, Alicja Leszczyńska
V
V miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Ratujemy Życie”
Mateusz Pietrzykowski
IV
I miejsce w XIV Powiatowym Konkursie Matematycznym klas IV – VI
Zuzanna Wachowska
V
II miejsce w XIV Powiatowym Konkursie Matematycznym klas IV – VI
Zuzanna Wachowska
V
III miejsce w Matematycznym Konkursie „Liga Zadaniowa”