„Międzynarodowy Dzień bez Przemocy”

2 października obchodzono w naszej szkole „Międzynarodowy Dzień bez Przemocy”. W tym dniu, ale tak naprawdę i w każdym innym, przyświecać powinna nam jedna zasada– zasada unikania przemocy.

Nasi uczniowie aktywnie włączyli się w obchody Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy. Swój protest przeciwko agresji uczniowie wyrazili poprzez oplakatowanie korytarza szkolnego. Ułożyli Szkolny Kodeks Życzliwości, Kodeks Fair Play w sporcie, napisali opowiadanie twórcze i wykonali prezentację multimedialną. Natomiast najmłodsi uczniowie ułożyli rymowankę o zapobieganiu przemocy.

W ramach Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy, uczniowie mieli okazję wybrać „Najbardziej Kulturalnego Ucznia/ Uczennicę” w naszej szkole”.