Logopedia- zajęcia unijne

Podczas zajęć uczeń wykonywał ćwiczenie oddechowe, fonacyjne  oraz ćwiczenia narządów artykulacyjnych. Doskonalił kompetencje językowe odczytując „Wierszyki łamiące języki” . Na zajęciach korzystał także  z pakietu- oprogramowania logopedycznego eduSensus.

Zajęcia prowadzi  pani  Elżbieta Pospychała