Konkurs „Prawa dziecka –ja je znam” rozstrzygnięty!

W naszej szkole odbył się konkurs, którego celem było popularyzowanie wiedzy na temat różnych aspektów praw dziecka zapisanych w Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych.

Pierwsze miejsce w konkursie zajęli: Igor Kędzierski i Tomasz Warchał, drugie Zofia Adamska, trzecie Jakub Rachowski oraz Jakub Grabowski.

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim pozostałym uczestnikom dobrej znajomości praw dziecka!