Komunikat!

Od 26.05. 2020r. wznawiane są dyżury w bibliotece szkolnej. Biblioteka będzie czynna we wtorki w godzinach 9.00- 12.00, a jej działalność będzie się ograniczała do zwrotów i wypożyczeń książek przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa.

Od 25 maja do 7 czerwca obowiązuje w dalszym ciągu zdalne nauczanie, a chętni uczniowie (od 25.05- klasa VIII, od 1.06- pozostali uczniowie) będą mogli skorzystać z konsultacji z nauczycielami w szkole, według ustalonego harmonogramu.

Dyrektor szkoły
Katarzyna Zaborowska