Kolorowa szkoła!!!

Tak, jak co roku, zapraszamy chętnych uczniów oraz rodziców do włączenia się w akcję sadzenia bratków. W piątek, 12 kwietnia 2019r. uczniowie klas I- VIII po zajęciach lekcyjnych mogą posadzić sadzonkę bratka przyniesionego do szkoły.
Zachęcamy każdego ucznia do przyniesienia w ten dzień kwiatków.
Rada Rodziców