Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy.

W dniu 28 maja 2010r. w naszej szkole odbył się egzamin na kartę rowerową. Uczniowie klasy czwartej przygotowywali się do tego egzaminu na zajęciach techniki. Wyposażeni w wiadomości z zasad ruchu drogowego jako rowerzyści i piesi oraz w umiejętności bezpiecznego korzystania z drogi  przystąpili do uzyskania uprawnień do samodzielnego poruszania się rowerem jako uczestnicy ruchu drogowego. Egzamin składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej jazdy na rowerze. W obecności pana policjanta z Ogniwa Ruchu Drogowego w Mogilnie uczniowie napisali test, który składał się z  20 pytań. Bardzo dobrą znajomością przepisów i znaków drogowych wykazało sie dwoje uczniów, którzy bezbłędnie rozwiązali test – tymi uczniami byli Natalia Topolska i Patryk Janik. Po zaliczeniu wiadomości z zasad ruchu drogowego dzieci chętnie zaprezentowały umiejętności jazdy rowerem po wyznaczonym torze. Najbardziej oczekiwanym momentem przez dzieci było ogłoszenie wyników egzaminu. Pan policjant pogratulował wszystkim uczniom uzyskania karty rowerowej i przestrzegał przed niebezpieczeństwami na drodze. Wręczenie kart rowerowych nastąpi w dniu 1 czerwca – w Dniu Dziecka.

Gratulujemy!