IV Bielickie Dożynki Młodzieżowe

28 września, uczniowie klasy ósmej, uczestniczyli w IV Bielickich Dożynkach Młodzieżowych. Jak przystało na święto plonów były bochenki chleba, dożynkowe przyśpiewki, ozdoby ze słomy wykonane przez młodzież, przysmaki przygotowane przez uczniów: placek drożdżowy, grochówka i bigos.

Dla uczniów klas ósmych przygotowano maraton dożynkowy, podczas którego rozwiązywali różne zadania i zdobywali punkty. Ponadto, zapoznawali się z ofertą edukacyjną Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach, gdzie można się kształcić na następujących kierunkach:

TECHNIK HODOWCA KONI, TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI, TECHNIK ROLNIK, TECHNIK WETERYNARII, TECHNIK ŻYWNIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH, KUCHARZ, MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

Dziękujemy za zaproszenie