Informacja o strajku!

 Drodzy Rodzice!

W związku z prawdopodobieństwem podjęcia od 8 kwietnia 2019r. akcji strajkowej organizowanej przez związki zawodowe działające w naszej szkole, uprzejmie informuję, że będę z Państwem w ścisłym kontakcie, za pośrednictwem przekazów ustnych,  strony internetowej: sp.wylatowo.pl oraz facebooka szkoły. Sytuacja zmienia się dynamicznie, może ulec zmianie nawet w niedzielę 7 kwietnia. W dniach ewentualnego strajku zapewniamy dzieciom opiekę na świetlicy. Dowożenie oraz odwożenie dzieci będzie przebiegać bez zakłóceń.

                                                                                                                  Dyrektor

Katarzyna Zaborowska