Inauguracja nowego roku szkolnego 2013/2014

Drugiego września po dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej spotkaliśmy się na uroczystości inauguracji roku szkolnego 2013/2014. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym w Wylatowie. Następnie wypoczęci i radośni powitaliśmy mury naszej szkoły.  Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego szkoły i odśpiewaniu hymnu narodowego głos zabrała Pani Dyrektor Katarzyna Łaniecka. Powitała wszystkich zebranych – dzieci, rodziców, grono pedagogiczne oraz pozostałych pracowników szkoły. Pani Dyrektor wraz z całą szkolną społecznością szczególnie ciepło powitała tegorocznych pierwszoklasistów słodkimi upominkami. Serdecznie powitano zaproszonych gości – ks. Proboszcza K.Tarbickiego, przedstawicieli organu prowadzącego naszą szkołę: Sekretarz Gminy Panią Mariolę Źrałkę oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Pana Karola Olejnika.
Zaproszeni goście w krótkich wystąpieniach życzyli zarówno uczniom, jak i nauczycielom udanego roku szkolnego.
  
     Na tym zakończyła się część oficjalna uroczystości. Ostatnim punktem uroczystości były spotkania uczniów z wychowawcami.
Pełni zapału i chęci do pracy rozpoczynamy kolejny rok szkolny.

Dużo sukcesów w nowym roku szkolnym- samych szóstek i piątek życzy Samorząd Uczniowski wraz z Opiekunem
    Powodzenia!!!