Ferie nie muszą być nudne- kreatywnie przeciw uzależnieniom.

W pierwszym tygodniu ferii w dniach 27- 29.01.2020r., blisko  40 uczniów naszej szkoły brało udział w półkoloniach organizowanych przez  placówkę. Każdego dnia na  dzieci czekały atrakcyjne wyjazdy m.in.: na lodowisko, halę widowiskowo- sportową, basen czy do  kina. W planie zimowiska była  również pogadanka na temat uzależnień i ich skutków, oraz konkurs plastyczny „Nałogom- mówimy nie!”. Projekt był sfinansowany ze środków: GKRPA, rodziców oraz własnych. W ten sposób szkoła wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców w zakresie zagospodarowania czasu wolnego podczas ferii zimowych.