Dyżur świetlicy szkolnej w roku 2020/2021

 

Godziny funkcjonowania świetlicy szkolnej

w roku szkolnym 2020/2021

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
7.00 –  7.30

11.30 – 14.40

7.00 –  7.30

11.30 – 14.40

7.00 –  7.30

11.30 – 14.45

7.00 –  7.30

11.30 – 14.45

7.00 –  7.30

11.30 –14.45

W roku szkolnym 2020/2021 opiekę nad uczniami w świetlicy szkolnej sprawują:

pani Marzena Stoińska, Alicja Witkowska- Kozak, Beata Marczewska i pan Łukasz Nowakowski.