Dyplomowane pielęgniarki uczą zasad udzielania pomocy

15 czerwca w klasach 1-3 odbyły się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. Rodzice: pani Danielewicz i pani Stankowska – dyplomowane pielęgniarki uczyły uczniów,  jak postępować w przypadku zasłabnięcia, zranienia. Dzieci przypomniały sobie numery alarmowe oraz gdzie znajduje się szkolna apteczka medyczna.