Doradztwo zawodowe- zajęcia unijne

Podczas zajęć unijnych „Doradztwo zawodowo- edukacyjne” uczniowie  omawiali swoje mocne i słabe strony, zdolności i umiejętności, a także poznawali ścieżkę edukacyjno- zawodową. Zapoznawali się ze specyfiką różnych zawodów i szkołami ponadpodstawowymi.

Zajęcia prowadzi pani Beata Marczewska