Bezpieczna droga do szkoły – zajęcia w świetlicy szkolnej

Zajęcia dotyczące zasad, jakie obowiązują uczestników ruchu drogowego prowadzone były z dziećmi przez wychowawcę świetlicy panią Halinę Furtak i pedagoga szkolnego panią Jolantę Markowską-Chudaś.

Głównym celem zorganizowanych zajęć  było przygotowanie uczniów do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych.

Ponadto, w rytm piosenki „Droga do szkoły”,  uczniowie  wykonali  pracę plastyczno-techniczną  na temat bezpieczeństwa.

Zajęcia wzbudziły wśród uczniów wiele emocji i cieszyły się zainteresowaniem.