AKCJA EKOLOGICZNA „Dzieci zbierają elektrośmieci”

Zbiórka dotyczy zużytego sprzętu elektrycznego i komputerowego, sprzętu gospodarstwa domowego – wszystko, co jest na prąd lub na baterie. Mile widziane są również zużyte telefony komórkowe.

Termin akcji: listopad 2019r.

Miejsce zbiórki – teren szkoły.

Akcja ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży. Dzięki niej rodzice oraz lokalna społeczność mogą pozbyć się niepotrzebnego sprzętu.

Za zebrane elektrośmieci szkole przekazane zostaną: sprzęt sportowy, sprzęt biurowy oraz bony pieniężne.

Zapraszamy do udziału w akcji całą społeczność Wylatowa i okolicznych miejscowości. Dokładny termin zbiórki zostanie podany w późniejszym terminie.

 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Wylatowie