Akcja „Biały Miś”

Szkolny Klub Wolontariusza i Klub Młodych Unicef składają gorące podziękowanie za przekazane dary i osobiste zaangażowanie w powodzenie akcji „Biały Miś”, która miała na celu pomoc dzieciom przewlekle chorym z bydgoskich szpitali.

Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom za wrażliwość, dobre serce i tak hojne wsparcie naszej akcji!